×

۵۴ نوحه ترکی قدیمی تبریز | زیباترین و سوزناک ترین نوحه های ترکی قدیمی

دسته بندی : مداحی
تاریخ انتشار : 26 مرداد 1400

نوحه ترکی قدیمی تبریز

آه از آن روز که در دشتِ بلا غوغا بود

شورشِ روزِ قیامت به جهان برپا بود

خصم چون دائره ، گِردِ حرم و شاهِ شهید

در دلِ دائره ، چون نقطهء پا برجا بود

عرصهء دشت چو دیبای مُنقّش از خون

وان همه صورتِ زیبا که در آن دیبا بود


نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره یک

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره دو

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سه

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهار

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره پنج

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره شش

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره هفت

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره هشت

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره نه

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره ده

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره یازده

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره دوازده

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سیزده

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهارده

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره پانزده

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره شانزده

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره هفدهم

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره هجدهم

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره نوزدهم

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست و یک

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست ودو

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست و سه

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست و چهار

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست و پنج

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست و شش

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست و هفت

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست و هشت

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره بیست و نه

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و یک

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و دو

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و سه

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و چهار

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و پنج

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و شش

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و هفت

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و هشت

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره سی و نه

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و یک

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و دو

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و سه

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و چهار

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و پنج

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و شش

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و هفت

 نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و هشت

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره چهل و نه

 نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره پنجاه

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره پنجاه و یک

 نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره پنجاه و دو

نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره پنجاه و سه

 نوحه ترکی قدیمی تبریز شماره پنجاه و چهار

چه امتیازی می دهید؟

5 / 4.00
[ 6 رای ]
اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها
مطالب مشابه