×

پلی لیست ویوالدی ( ۱۰۰ آهنگ از ویوالدی) | دانلود فول آلبوم ویوالدی

دسته بندی : آلبوم
تاریخ انتشار : 16 تیر 1400

دانلود کنسرت چهار فصل ویوالدی

آنتونیو لوچو ویوالدی (زادهٔ ۴ مارس ۱۶۷۸ – درگذشتهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۱۷۴۱) کشیشی ایتالیائی، یکی از مشهورترین آهنگسازان دوران باروک، و نوازندهٔ چیره‌دست ویولن بود. او به «کشیش موقرمز» (به ایتالیایی: Il prete ross ویوالدی در ۱ دسامبر ۱۷۰۳ به سمت استادی ویولن پرورشگاهی در ونیز که Ospedale della pietà نام داشت، برگزیده شد. هدف این مؤسسه دادن سرپناه و تعلیم و تربیت به کودکان یتیم و بی سرپرست بود. پسران در این یتیم‌خانه پیشه‌ای را می‌آموختند و در ۱۵ سالگی مجبور به ترک آنجا بودند. دختران تحت آموزش‌های موسیقایی قرار می‌گرفتند که مستعدترین آن‌ها به عضویت ارکستر و گروه کر مشهور این پرورشگاه درمی‌آمدند.
ویوالدی بسیاری از کنسرتوها، کانتاتها و قطعات مذهبی خود را برای کودکان این پرورشگاه تصنیف کرده‌است. او در ۱۷۰۱ علاوه بر آموزش ویولن وظیفهٔ آموختن ویولا آلینگلزه را نیز عهده‌دار شد.o) مشهور بوده‌است. مجموعه ارزشمند و فاخر ۱۰۰ موسیقی برتر ویوالدی (Best Antonio Vivaldi) شامل بهترین و برترین آثار موسیقی کلاسیک آنتونیو ویوالدی (Antonio Vivaldi) است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است.


۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Violin Concerto in E Major, RV 269 La primavera (…I. Allegro

۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Violin Concerto in E Major, RV 269 La primavera (No…. II. Largo

۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Violin Concerto in E Major, RV 269 La primavera

۴. چهار فصل ویوالدی تابستان The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 2, RV 315, Summer I. Allegro

۵. چهار فصل ویوالدی تابستان  The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 2, RV 315, Summer II. Adagio

۶. چهار فصل ویوالدی تابستان The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 2, RV 315, Summer III. Presto

۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Violin Concerto in F Major, RV 293 L’autunno (… I. Allegro

۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Violin Concerto in F Major, RV 293 L’autunn… II. Adagio molto

۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Violin Concerto in F Major, RV 293 L’autunn… III. Allegro

۱۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Violin Concerto in F Minor, RV 297 L’inverno (No. 4 fr…) I. Allegro non molto

۱۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Violin Concerto in F Minor, RV 297 L’inverno (N…II. Largo

۱۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Violin Concerto in F Minor, RV 297 L’inverno (No. 4 from Il c…) III. Allegro

۱۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto for 3 violins in F major RV551 – I – Allegro

۱۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Concerto for 3 violins in F major RV551 – II – Andante

۱۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Concerto for 3 violins in F major RV551 – III – Allegro

۱۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto for 4 violins in B minor RV580 (L’estro Armonico) – I – Allegro

۱۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto for 4 violins in B minor RV580 (L’estro Armonico) – II – Largo

۱۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto for 4 violins in B minor RV580 (L’estro Armonico) – III – Allegro

۱۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 trompettes en Ut majeur, 1er Mouvement

۲۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 trompettes en Ut majeur, 2e Mouvement

۲۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 trompettes en Ut majeur, 3e Mouvement

۲۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour hautbois en Ut majeur, 1er Mouvement

۲۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour haubois en Ut majeur, 2e Mouvement

۲۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour haubois en Ut majeur, 3e Mouvement

۲۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour violoncelle en Ut majeur, 1er Mouvement

۲۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour violoncelle en Ut majeur, 2e Mouvement

۲۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour violoncelle en Ut majeur, 3e Mouvement

۲۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour basson en Si bémol mineur, 1er Mouvement

۲۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour basson en Si bémol mineur, 2e Mouvement

۳۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour basson en Si bémol mineur, 3e Mouvement

۳۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 violons en La mineur, 1er Mouvement

۳۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 violons en La mineur, 2e Mouvement

۳۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 violons en La mineur, 3e Mouvement

۳۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 mandolines en Sol majeur – 1er mouvement – Allegro

۳۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 mandolines en Sol majeur – 2e mouvement – Andante

۳۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour 2 mandolines en Sol majeur – 3e mouvement – Allegro

۳۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour mandoline en Ut majeur – 1er mouvement – Allegro

۳۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour mandoline en Ut majeur – 2e mouvement – Largo

۳۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Concerto pour mandoline en Ut majeur – 3e mouvement – Allegro

۴۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour violon en Ut majeur – 1er mouvement – Adagio e staccato – Allegro

۴۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour violon en Ut majeur – 2e mouvement – Largo

۴۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour violon en Ut majeur – 3e mouvement – Allegro

۴۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto pour flûte en Sol mineur (La notte) – Largo – Presto (Fantasmi) – Larg.

۴۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto en Sol mineur – 1er mouvement – Allegro

۴۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto en Sol mineur – 2e mouvement – Largo non molto

۴۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto en Sol mineur – 3e mouvement – Allegro

۴۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto en Ut mineur – 1er mouvement – Largo – Allegro molto

۴۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto en Ut mineur – 2e mouvement – Largo e cantabile

۴۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Concerto en Ut mineur – 3e mouvement – Largo – Allegro

۵۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Cantate, Cessate, omai cessate

۵۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Sonate pour violoncelle et basse continue en sol mineur

۵۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Sonate pour 2 violons et basse continue en ré mineur, La follia

۵۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Sinfonia en si mineur, Al Santo Sepolcro

۵۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria, Introduction Cur sagittas, cur tela, cur faces

۵۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Salve Regina

۵۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Miserere, Introduction, Non in ratis aut in hortis

۵۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Gloria in excelsis Deo

۵۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Et in terra Pax

۵۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Laudamus te

۶۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Gratias agimis tibi

۶۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Propter magnam gloriam tuam

۶۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Domine Deus

۶۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Domine Fili unigenite

۶۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Domine Deus, Agnus Dei

۶۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Gloria – Qui tollis peccata mundi

۶۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Qui sedes ad dextram Patris

۶۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Quoniam tu solus Sanctus

۶۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Gloria – Cum sancto spiritu

۶۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Motet, In furore – In furore giustissimae irae

۷۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Motet, In furore – Miserationem Pater piissime

۷۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Motet, In furore – Tunc mesus fletus

۷۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Motet, In furore – Alleluia

۷۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – Stabat Mater dolorosa

۷۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – Cujus animam

۷۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – O quam tristis

۷۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – Qui est homo

۷۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – Quis non posset

۷۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – Pro peccatis

۷۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – Eja Mater

۸۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – Fac ut ardeat

۸۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Stabat Mater – Amen

۸۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Opera Arias – Ottone in Villa – Aria, L’ombre, l’aure, e ancora il rio

۸۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Opera Arias – Ottone in Villa – Aria, Gelosia, tu gia rendi l’alma mia

۸۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Bajazet – Aria, Del destin non dee lagnarsi

۸۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Bajazet – Aria, Nasce rosa lusinghiera

۸۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Bajazet – Aria, Barbaro traditor

۸۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Bajazet – Aria, Qual guerriero in campo

۸۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – Laudate pueri Dominum

۸۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – Sit nomen Domini

۹۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – A solis ortu usque ad occasum

۹۱. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – Excelsus super omnes

۹۲. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – Quis sicut Dominus Deus

۹۳. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – Suscitans a terra inopem

۹۴. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – Ut collocet eum

۹۵. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – Gloria Patri et Filio

۹۶. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Laudate pueri Dominum – Laudate pueri dominum

۹۷. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Laudate pueri Dominum – Amen

۹۸. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Il Giustino – Aria, All’armi, o guerrieri

۹۹. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام  Il Giustino – Aria, Mio dolce amato sposo

۱۰۰. آهنگ های کلاسیک ویوالدی بنام Il Giustino – Duetto, Mio bel tesoro

چه امتیازی می دهید؟

5 / 4.67
[ 3 رای ]
اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها
مطالب مشابه
پاسخ دهید

1 دیدگاه

دیدگاه های این نوشته

  1. Ana گفت:

    سلام وقت بخیر ممنون از سایت خوبتون
    خیلی بهتر میشه اگه تمام مجموعه اهنگارو داخل یه فایل زیپ بذارین تا بتونیم دانلود کنیم