×

۱۰۴ موسیقی متن برترین فیلم های سینمایی تاریخ ( مجموعه کامل موسیقی متن فیلم های برتر سینمای جهان )

دسته بندی : آلبوم
تاریخ انتشار : 01 اردیبهشت 1400

104 موسیقی متن برتر فیلم های سینمایی در تاریخ

موسیقی متن بهترین فیلم های تاریخ گنجینه ایی گرانبها برای اهالی هنر بخصوص عرصه آهنگسازی و سینماست. ملوی در این پست سعی کرده است که موسیقی متن فیلم های برتر تاریخ سینما را در یک لیست جمع آوری کند تا در اختیار علاقمندان موسیقی و سینما قرار دهد. این مجموعه شامل آثار آهنگسازان بزرگی مانند جان ویلیامز، برنارد هرمن، جری گلداسمیت است، و امیدواریم که سهم کوچکی از لذت بی نهایت گوش دادن به آثار چنین بزرگانی داشته باشیم. همانطور که قابل حدس است جمع آوری چنین آثار بزرگی در یکجا امری است زمانبر، از این رو باید اعتراف کنیم که  این مجموعه به مرور تکمیل می شود. و در این زمینه به سوی شما فرهیختگان هنر دست یاری دراز می کنیم.

موسیقی متن فیلم پدرخوانده «1972»، نینو روتا؛‌ 1. موسیقی متن فیلم پدرخوانده «1972»، نینو روتا؛‌

موسیقی متن فیلم بر باد رفته «1939»، ماکس اشتاینر؛‌ 2. موسیقی متن فیلم بر باد رفته «1939»، ماکس اشتاینر؛‌

موسیقی متن فیلم لورنس عربستان «1962»، موریس ژار؛‌ 3. موسیقی متن فیلم لورنس عربستان «1962»، موریس ژار؛‌

موسیقی متن فیلم کشتن مرغ مقلد«1962»، المر برنستاین؛ 4. موسیقی متن فیلم کشتن مرغ مقلد«1962»، المر برنستاین؛

موسیقی متن فیلم خوب، بد، زشت «1966»، انیو موریکونه؛‌ 5. موسیقی متن فیلم خوب، بد، زشت «1966»، انیو موریکونه؛‌

موسیقی متن فیلم روانی «1960»، برنارد هرمن؛ 6. موسیقی متن فیلم روانی «1960»، برنارد هرمن؛

موسیقی متن فیلم آرواره‌ها «1975»، جان ویلیامز؛‌ 7. موسیقی متن فیلم آرواره‌ها «1975»، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن فیلم هفت دلاور «1960»، المر برنستاین؛ 8. موسیقی متن فیلم هفت دلاور «1960»، المر برنستاین؛

موسیقی متن فیلم ئی. تی. موجود فرازمینی «1982»، جان ویلیامز؛‌ 9. موسیقی متن فیلم ئی. تی. موجود فرازمینی «1982»، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن فیلم بتمن «1989»، دنی الفمن؛‌ 10. موسیقی متن فیلم بتمن «1989»، دنی الفمن؛‌

موسیقی متن فیلم ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه «2001»، هاوارد شور؛‌ 11. موسیقی متن فیلم ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه «2001»، هاوارد شور؛‌

موسیقی متن فیلم طالع نحس «1976»، جری گلداسمیت؛‌ 12. موسیقی متن فیلم طالع نحس «1976»، جری گلداسمیت؛‌

موسیقی متن فیلم ماجراهای رابین‌هود «1983»، اریک ولفگانگ کورن‌گلد؛‌ 13. موسیقی متن فیلم ماجراهای رابین‌هود «1983»، اریک ولفگانگ کورن‌گلد؛‌

موسیقی متن فیلم ایندیانا جونز:‌ مهاجمان صندوق گمشده «1981»، جان ویلیامز؛‌ 14. موسیقی متن فیلم ایندیانا جونز:‌ مهاجمان صندوق گمشده «1981»، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن فیلم پلنگ صورتی «1963»، هنری مانچینی؛ 15. موسیقی متن فیلم پلنگ صورتی «1963»، هنری مانچینی؛

موسیقی متن فیلم سرگیجه «1958»، برنارد هرمن؛ 16. موسیقی متن فیلم سرگیجه «1958»، برنارد هرمن؛

موسیقی متن فیلم شیر در زمستان «1968»، جان بری؛ 17. موسیقی متن فیلم شیر در زمستان «1968»، جان بری؛

موسیقی متن فیلم دکتر ژیواگو «1965»، موریس ژار؛‌ 18. موسیقی متن فیلم دکتر ژیواگو «1965»، موریس ژار؛‌

موسیقی متن فیلم کینگ کونگ «1933»، ماکس اشتاینر؛‌ 19. موسیقی متن فیلم کینگ کونگ «1933»، ماکس اشتاینر؛‌

موسیقی متن فیلم پیشتازان فضا «1979»، جری گلداسمیت؛‌ 20. موسیقی متن فیلم پیشتازان فضا «1979»، جری گلداسمیت؛‌

موسیقی متن فیلم سوپرمن «1978»، جان ویلیامز؛‌ 21. موسیقی متن فیلم سوپرمن «1978»، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن فیلم رقصنده با گرگ‌ها «1990»، جان بری 22. موسیقی متن فیلم رقصنده با گرگ‌ها «1990»، جان بری

موسیقی متن فیلم چگونه غرب تسخیر شد «1962»، آلفرد نیومن؛‌ 23. موسیقی متن فیلم چگونه غرب تسخیر شد «1962»، آلفرد نیومن؛‌

موسیقی متن فیلم سان‌ست بلوار «1950»، فرانتس واکسمن؛‌ 24. موسیقی متن فیلم سان‌ست بلوار «1950»، فرانتس واکسمن؛‌

موسیقی متن فیلم شجاع‌دل «1995»، جیمز هورنر؛‌ 25. موسیقی متن فیلم شجاع‌دل «1995»، جیمز هورنر؛‌

موسیقی متن فیلم فهرست شیندلر «1993»، جان ویلیامز؛‌ 26. موسیقی متن فیلم فهرست شیندلر «1993»، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن فیلم بن هور 27. موسیقی متن فیلم بن‌هور «1959»، میکلوش روژا؛‌

موسیقی متن فیلم مأموریت «1986»، انیو موریکونه؛‌ 28. موسیقی متن فیلم مأموریت «1986»، انیو موریکونه؛‌

موسیقی متن فیلم برخورد نزدیک از نوع سوم «1977»، جان ویلیامز؛‌ 29. موسیقی متن فیلم برخورد نزدیک از نوع سوم «1977»، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن فیلم ایوان مخوف «1944»، سرگئی پروکوفیف؛‌ 30. موسیقی متن فیلم ایوان مخوف «1944»، سرگئی پروکوفیف؛‌

موسیقی متن فیلم عصر جدید «1936»، چارلی چاپلین؛‌ 31. موسیقی متن فیلم عصر جدید «1936»، چارلی چاپلین؛‌

موسیقی متن فیلم راکی «1976»، بیل کونتی؛‌ 32. موسیقی متن فیلم راکی «1976»، بیل کونتی؛‌

موسیقی متن فیلم ردیف پادشاهان «1942»، اریک ولفگانگ کورن‌گلد؛‌ 33. موسیقی متن فیلم ردیف پادشاهان «1942»، اریک ولفگانگ کورن‌گلد؛‌

موسیقی متن فیلم عروس فرانکنشتاین «1935»، فرانتس واکسمن؛ 34. موسیقی متن فیلم عروس فرانکنشتاین «1935»، فرانتس واکسمن؛

موسیقی متن فیلم لورا «1944»، دیوید راکسین؛‌ 35. موسیقی متن فیلم لورا «1944»، دیوید راکسین؛‌

موسیقی متن فیلم کونان بربر «1982»، باسیل پولدوریس؛ 36. موسیقی متن فیلم کونان بربر «1982»، باسیل پولدوریس؛

موسیقی متن فیلم پنجه طلایی «1964»، جان بری‌؛ 37. موسیقی متن فیلم پنجه طلایی «1964»، جان بری‌؛

موسیقی متن فیلم نیمروز «1952»، دیمیتری تیومکین؛ 38. موسیقی متن فیلم نیمروز «1952»، دیمیتری تیومکین؛

موسیقی متن فیلم الکساندر نوسکی «1938»، سرگئی پروکوفیف؛‌ 39. موسیقی متن فیلم الکساندر نوسکی «1938»، سرگئی پروکوفیف؛‌

موسیقی متن فیلم مکانی در آفتاب «1951»، فرانتس واکسمن؛‌ 40. موسیقی متن فیلم مکانی در آفتاب «1951»، فرانتس واکسمن؛‌

موسیقی متن فیلم افتخار «1989»، جیمز هورنر؛‌ 41. موسیقی متن فیلم افتخار «1989»، جیمز هورنر؛‌

موسیقی متن فیلم حالا مسافر «1942»، ماکس اشتاینر؛‌ 42. موسیقی متن فیلم حالا مسافر «1942»، ماکس اشتاینر؛‌

موسیقی متن فیلم ارابه‌های آتش «1981»، ونجلیس؛‌ 43. موسیقی متن فیلم ارابه‌های آتش «1981»، ونجلیس؛‌

موسیقی متن فیلم سینما پارادیزو «1988»، انیو موریکونه؛‌ 44. موسیقی متن فیلم سینما پارادیزو «1988»، انیو موریکونه؛‌

موسیقی متن فیلم اسب سرخ «1949»، آرون کوپلند؛‌ 45. موسیقی متن فیلم اسب سرخ «1949»، آرون کوپلند؛‌

موسیقی متن فیلم صبحانه در تیفانی «1961»، هنری مانچینی؛‌ 46. موسیقی متن فیلم صبحانه در تیفانی «1961»، هنری مانچینی؛‌

موسیقی متن فیلم خارج از آفریقا «1985»، جان بری؛ 47. موسیقی متن فیلم خارج از آفریقا «1985»، جان بری؛

موسیقی متن فیلم اسکات از قطب جنوب «1948»، رالف وان ویلیامز؛ 48. موسیقی متن فیلم اسکات از قطب جنوب «1948»، رالف وان ویلیامز؛

موسیقی متن فیلم جادوگر شهر اُز «1939»، هربرت استوتهارت؛ 49. موسیقی متن فیلم جادوگر شهر اُز «1939»، هربرت استوتهارت؛

موسیقی متن فیلم روح و خانم میور «1947»، برنارد هرمن؛‌ 50. موسیقی متن فیلم روح و خانم میور «1947»، برنارد هرمن؛‌

موسیقی متن فیلم پل رودخانه کوای «1957»، مالکولم آرنولد؛ 51. موسیقی متن فیلم پل رودخانه کوای «1957»، مالکولم آرنولد؛

موسیقی متن فیلم شهر چینی‌ها «1974»، جری گلداسمیت؛ 52. موسیقی متن فیلم شهر چینی‌ها «1974»، جری گلداسمیت؛

موسیقی متن فیلم فرار بزرگ «1963»، المر برنستاین؛‌ 53. موسیقی متن فیلم فرار بزرگ «1963»، المر برنستاین؛‌

موسیقی متن فیلم روزی روزگاری در غرب «1968»، انیو موریکونه؛‌ 54. موسیقی متن فیلم روزی روزگاری در غرب «1968»، انیو موریکونه؛‌

موسیقی متن فیلم خروج «1960»، ارنست گلد؛‌ 55. موسیقی متن فیلم خروج «1960»، ارنست گلد؛‌

موسیقی متن فیلم طلسم شده «1945»، میکلوش روژا 56. موسیقی متن فیلم طلسم شده «1945»، میکلوش روژا؛‌

موسیقی متن فیلم ویولون قرمز «1999»، جان کوریلیانو؛‌ 57. موسیقی متن فیلم ویولون قرمز «1999»، جان کوریلیانو؛‌

موسیقی متن فیلم شاهین دریا «1940»، اریک ولفگانگ کورن‌گلد؛‌ 58. موسیقی متن فیلم شاهین دریا «1940»، اریک ولفگانگ کورن‌گلد؛‌

موسیقی متن فیلم در بارانداز «1954»، لئونارد برنستاین؛‌ 59. موسیقی متن فیلم در بارانداز «1954»، لئونارد برنستاین؛‌

موسیقی متن فیلم ماجراهای دون ژوآن «1948»، ماکس اشتاینر؛‌ 60. موسیقی متن فیلم ماجراهای دون ژوآن «1948»، ماکس اشتاینر؛‌

موسیقی متن فیلم اتوبوسی به نام هوس «1951»، الکس نورث؛ 61. موسیقی متن فیلم اتوبوسی به نام هوس «1951»، الکس نورث؛

موسیقی متن فیلم ادوارد دست‌قیچی «1990»، دنی الفمن؛ 62. موسیقی متن فیلم ادوارد دست‌قیچی «1990»، دنی الفمن؛

موسیقی متن فیلم شهروند کین «1941»، برنارد هرمن؛‌ 63. موسیقی متن فیلم شهروند کین «1941»، برنارد هرمن؛‌

موسیقی متن فیلم سیاره میمون‌ها «1968»، جری گلداسمیت؛ 64. موسیقی متن فیلم سیاره میمون‌ها «1968»، جری گلداسمیت؛

موسیقی متن فیلم کرول «1983»، جیمز هورنر؛‌ 65. موسیقی متن فیلم کرول «1983»، جیمز هورنر؛‌

موسیقی متن فیلم مرد سوم «1949»، آنتون کاراس؛‌ 66. موسیقی متن فیلم مرد سوم «1949»، آنتون کاراس؛‌

موسیقی متن فیلم هشتاد روز دور دنیا «1956»، ویکتور یانگ؛‌ 67. موسیقی متن فیلم هشتاد روز دور دنیا «1956»، ویکتور یانگ؛‌

موسیقی متن فیلم هنری پنجم «1989»، پاتریک دویل؛ 68. موسیقی متن فیلم هنری پنجم «1989»، پاتریک دویل؛

موسیقی متن فیلم 1959 A Summer Place ، ماکس اشتاینر؛‌ 69. موسیقی متن فیلم 1959 A Summer Place ، ماکس اشتاینر؛‌

موسیقی متن فیلم Love Story 1970، فرانسیس له؛‌ 70. موسیقی متن فیلم Love Story 1970، فرانسیس له؛‌

موسیقی متن فیلم رابین‌هود: شاهزاده دزدان «1991»، مایکل کامن؛ 71. موسیقی متن فیلم رابین‌هود: شاهزاده دزدان «1991»، مایکل کامن؛

موسیقی متن فیلم بیگانه «1979»، جری گلداسمیت؛‌ 72. موسیقی متن فیلم بیگانه «1979»، جری گلداسمیت؛‌

موسیقی متن فیلم رومئو و ژولیت «1968»، نینو روتا؛ 73. موسیقی متن فیلم رومئو و ژولیت «1968»، نینو روتا؛

موسیقی متن فیلم شمال از شمال‌غربی «1959»، برنارد هرمن؛‌ 74. موسیقی متن فیلم شمال از شمال‌غربی «1959»، برنارد هرمن؛‌

موسیقی متن فیلم کشور بزرگ «1958»، جروم موروس؛ 75. موسیقی متن فیلم کشور بزرگ «1958»، جروم موروس؛

موسیقی متن فیلم کنار برکه طلایی «1981»، دیو گروسین؛ 76. موسیقی متن فیلم کنار برکه طلایی «1981»، دیو گروسین؛

موسیقی متن فیلم گودزیلا «1954»، آکیرا ایفوکوبه 77. موسیقی متن فیلم گودزیلا «1954»، آکیرا ایفوکوبه؛‌

موسیقی متن فیلم بهترین سال‌های زندگی ما «1946»، هوگو فریدهوفر؛‌ 78. موسیقی متن فیلم بهترین سال‌های زندگی ما «1946»، هوگو فریدهوفر؛‌

موسیقی متن فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان «2004»، جان ویلیامز؛‌ 79. موسیقی متن فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان «2004»، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن فیلم فارست گامپ «1994»، آلن سیلوستری؛‌ 80. موسیقی متن فیلم فارست گامپ «1994»، آلن سیلوستری؛‌

موسیقی متن فیلم Captain From Castile 1947، آلفرد نیومن؛‌ 81. موسیقی متن فیلم Captain From Castile 1947، آلفرد نیومن؛‌

موسیقی متن فیلم گلادیاتور «2000»، هانس زیمر؛‌ 82. موسیقی متن فیلم گلادیاتور «2000»، هانس زیمر؛‌

موسیقی متن فیلم ده فرمان «1956»، المر برنستاین؛‌ 83. موسیقی متن فیلم ده فرمان «1956»، المر برنستاین؛‌

موسیقی متن فیلم اسپارتاکوس «1960»، الکس نورث؛‌ 84. موسیقی متن فیلم اسپارتاکوس «1960»، الکس نورث؛‌

موسیقی متن فیلم راننده تاکسی «1976»، برنارد هرمن 85. موسیقی متن فیلم راننده تاکسی «1976»، برنارد هرمن

موسیقی متن فیلم هاتاری! «1962»، هنری مانچینی؛‌ 86. موسیقی متن فیلم هاتاری! «1962»، هنری مانچینی؛‌

موسیقی متن فیلم تاراس بولبا «1962»، فرانتس واکسمن؛‌ 87. موسیقی متن فیلم تاراس بولبا «1962»، فرانتس واکسمن؛‌

موسیقی متن فیلم تعطیلی ازدست‌رفته «1945»، میکلوش روژا؛‌ 88. موسیقی متن فیلم تعطیلی ازدست‌رفته «1945»، میکلوش روژا؛‌

موسیقی متن فیلم پاتن «1970»، جری گلداسمیت؛‌ 89. موسیقی متن فیلم پاتن «1970»، جری گلداسمیت؛‌

موسیقی متن فیلم ال سید «1961»، میکلوش روژا؛ 90. موسیقی متن فیلم ال سید «1961»، میکلوش روژا؛

موسیقی متن فیلم Walk On The Wild Side 1962، المر برنستاین؛ 91. موسیقی متن فیلم Walk On The Wild Side 1962، المر برنستاین؛

موسیقی متن فیلم روزی که دنیا از حرکت ایستاد «1951»، برنارد هرمن؛‌ 92. موسیقی متن فیلم روزی که دنیا از حرکت ایستاد «1951»، برنارد هرمن؛‌

موسیقی متن فیلم استعداد ذاتی «1984»، رندی نیومن؛ 93. موسیقی متن فیلم استعداد ذاتی «1984»، رندی نیومن؛

 94. موسیقی متن فیلم بزرگترین داستان عالم «1965»، آلفرد نیومن 94. موسیقی متن فیلم بزرگترین داستان عالم «1965»، آلفرد نیومن؛‌

موسیقی متن فیلم روزی روزگاری در آمریکا «1984»، انیو موریکونه؛‌ 95. موسیقی متن فیلم روزی روزگاری در آمریکا «1984»، انیو موریکونه؛‌

موسیقی متن فیلم پارک ژوراسیک «1993»، جان ویلیامز؛‌ 96. موسیقی متن فیلم پارک ژوراسیک «1993»، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن فیلم آزاد زاده شو «1966»، جان بری 97. موسیقی متن فیلم آزاد زاده شو «1966»، جان بری

موسیقی متن فیلم گنج‌های سیرا مادره «1948»، ماکس اشتاینر؛‌ 98. موسیقی متن فیلم گنج‌های سیرا مادره «1948»، ماکس اشتاینر؛‌

موسیقی متن فیلم تایتانیک «1997»، جیمز هورنر؛‌ 99. موسیقی متن فیلم تایتانیک «1997»، جیمز هورنر؛‌

موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان: اپیزود چهار: A New Hope 1977، جان ویلیامز؛‌ 100. موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان: اپیزود چهار: A New Hope 1977، جان ویلیامز؛‌

موسیقی متن لئون حرفه ای «1994»، اریک سرا؛‌

101. موسیقی متن فیلم لئون حرفه ای «1994»، اریک سرا؛

موسیقی متن فیلم پاپیون«1988»، جری گلداسمیت؛‌ 102. موسیقی متن فیلم پاپیون«1988»، جری گلداسمیت؛‌

موسیقی متن مرثیه ایی برای یک رویا اثر کلینت منسل 103. موسیقی متن فیلم مرثیه ای برای یک رویا «2000»، کلینت منسل؛‌

موسیقی متن اینتراستلار «2014» هانس زیمر 104. موسیقی متن فیلم ‌اینتراستلار «2014»، هانس زیمر؛‌

چه امتیازی می دهید؟

5 / 5.00
[ 1 رای ]
اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها
مطالب مشابه