×

دانلود ۶۸ نوحه عربی سوزناک صوتی | روضه عربی خوزستان

دسته بندی : مداحی
تاریخ انتشار : 20 مرداد 1400

روضه عربی خوزستان

این بادیه را از شوق شما دویده

قطع قلبی هذه الصحراء شوقا لکم

پیش از خود من، قلبم به حرم رسیده

حیث أنه وصل الی حرمکم قبلی

با اذن امام هشتم

بإذن الإمام الرضا

با لطف کریمه ی قم

وبلطف من کریمه قم

راهی شده اند این مردم

انطلق هذا الحشد

اگرچه عازم قبر شهید کربلا هستیم

برغم أننا نتجه لزیاره قبر شهید کربلاء


۱. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره ۱

۲. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره ۲

۳. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره ۳

۴. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره ۴

۵. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره ۵

۶. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره ۶

۷. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره ۷

۸. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره ۸

۹. نوحه عربی سوزناک صوتی از احمد فتلاوی شماره ۱

۱۰. نوحه عربی سوزناک صوتی از احمد فتلاوی شماره ۲

۱۱. نوحه عربی سوزناک صوتی از احمد فتلاوی شماره ۳

۱۲. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱

۱۳. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۲

۱۴. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۳

۱۵. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۴

۱۶. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۵

۱۷. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۶

۱۸. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۷

۱۹. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۸

۲۰. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۹

۲۱. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۰

۲۲. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۱

۲۳. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۲

۲۴. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۳

۲۵. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۴

 

۲۶. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۵

۲۷. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۶

۲۸. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۷

۲۹. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۸

۳۰. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۱۹

۳۱. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۲۰

۳۲. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۲۱

۳۳. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۲۲

۳۴. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره ۲۳

۳۵. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره ۱

۳۶. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره ۲

۳۷. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره ۳

۳۸. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره ۴

۳۹. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره ۵

۴۰. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره ۶

۴۱. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره ۷

۴۲. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره ۱

۴۳. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره ۲

۴۴. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره ۳

۴۵. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره ۴

۴۶. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره ۵

۴۷. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره ۶

۴۸. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره ۷

۴۹. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۱

۵۰. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۲

 

۵۱. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۳

۵۲. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۴

۵۳. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۵

۵۴. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۶

۵۵. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۷

۵۶. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۸

۵۷. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۹

۵۸. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۱۰

۵۹. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۱۱

۶۰. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۱۲

۶۱. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۱۳

۶۲. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۱۴

۶۳. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۱۵

۶۴. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره ۱۶

۶۵. نوحه عربی سوزناک صوتی از سید محمد مکی شماره ۱

۶۶. نوحه عربی سوزناک صوتی از سید محمد مکی شماره ۲

۶۷. نوحه عربی سوزناک صوتی از سید محمد مکی شماره ۳

۶۸. نوحه عربی سوزناک صوتی از سید محمد مکی شماره ۴

چه امتیازی می دهید؟

5 / 4.00
[ 3 رای ]
اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها
مطالب مشابه