×

دانلود ۶۸ نوحه عربی سوزناک صوتی | روضه عربی خوزستان

دسته بندی : مداحی
تاریخ انتشار : 20 مرداد 1400

روضه عربی خوزستان

اين باديه را از شوق شما دويده

قطع قلبي هذه الصحراء شوقا لكم

پيش از خود من، قلبم به حرم رسيده

حيث أنه وصل الی حرمکم قبلي

با اذن امام هشتم

بإذن الإمام الرضا

با لطف كريمه ي قم

وبلطف من كريمة قم

راهي شده اند اين مردم

انطلق هذا الحشد

اگرچه عازم قبر شهيد كربلا هستيم

برغم أننا نتجه لزيارة قبر شهيد كربلاء


1. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره 1

2. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره 2

3. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره 3

4. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره 4

5. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره 5

6. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره 6

7. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره 7

8. نوحه عربی سوزناک صوتی از اباذر حلواجی شماره 8

9. نوحه عربی سوزناک صوتی از احمد فتلاوی شماره 1

10. نوحه عربی سوزناک صوتی از احمد فتلاوی شماره 2

11. نوحه عربی سوزناک صوتی از احمد فتلاوی شماره 3

12. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 1

13. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 2

14. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 3

15. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 4

16. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 5

17. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 6

18. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 7

19. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 8

20. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 9

21. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 10

22. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 11

23. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 12

24. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 13

25. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 14

 

26. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 15

27. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 16

28. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 17

29. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 18

30. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 19

31. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 20

32. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 21

33. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 22

34. نوحه عربی سوزناک صوتی از باسم کربلایی شماره 23

35. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره 1

36. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره 2

37. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره 3

38. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره 4

39. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره 5

40. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره 6

41. نوحه عربی سوزناک صوتی از قحطان لبدیری شماره 7

42. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره 1

43. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره 2

44. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره 3

45. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره 4

46. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره 5

47. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره 6

48. نوحه عربی سوزناک صوتی از حسین اکرف شماره 7

49. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 1

50. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 2

 

51. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 3

52. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 4

53. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 5

54. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 6

55. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 7

56. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 8

57. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 9

58. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 10

59. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 11

60. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 12

61. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 13

62. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 14

63. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 15

64. نوحه عربی سوزناک صوتی از نزار قطری شماره 16

65. نوحه عربی سوزناک صوتی از سید محمد مکی شماره 1

66. نوحه عربی سوزناک صوتی از سید محمد مکی شماره 2

67. نوحه عربی سوزناک صوتی از سید محمد مکی شماره 3

68. نوحه عربی سوزناک صوتی از سید محمد مکی شماره 4

چه امتیازی می دهید؟

5 / 3.50
[ 2 رای ]
اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها
مطالب مشابه